پردیس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته های حمل و نقل دریایی ورودی ۹۰   + مهندسی سواحل ۹۰  + فیزیک دریا ۹۰ + زیست فناوروی ۹۰ + حمل و نقل ۹۱  + مهندسی سواحل ۹۱ +اقتصاد انرژی ۹۱ :

 

در اسرع وقت نسبت به تحویل پروپوزال خود به دفتر مدیر گروه اقدام نمایند در غیر اینصورت وضعیت آموزشی آنها انصراف از تحصیل اعلام خواهد شد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/06/19ساعت   توسط حسن صالحی کارشناس آموزش پرديس خودگردان  | 
قابل توجه کلیه دانشجویان در تمامی مقاطع :

به اطلاع می رساند که زمان انتخاب واحد  نیمسال اول ۹۴-۹۳ تا روز شنبه ۹۳/۰۶/۲۳  تمدید شد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/06/19ساعت   توسط حسن صالحی کارشناس آموزش پرديس خودگردان  | 
قابل توجه کلیه دانشجویان پردیس خودگردان در تمام مقاطع ورودی ۹۰ و ۹۱و۹۲و۹۳ زمان انتخاب واحد نیمسال اول ۹۴-۹۳ از تاریخ ۱۷/۶/۹۳ لغایت ۲۱/۶/۹۳ می باشد برای انتخاب واحد بصورت اینترنتی از سامانه خدمات آموزشی دانشگاه اقدام نمائید.

                                          اموزش پردیس

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/06/18ساعت   توسط حسن صالحی کارشناس آموزش پرديس خودگردان  | 
 

ایام هفته

حمل ونقل 91

اقتصاد انرژی 91

سواحل 91

دكتري  جانوران 92

دكتري فيزيك 92

حمل و نقل 90

شنبه

92/10/14

 تحقیق در عملیات پیشرفته

 اقتصاد انرژی

روشهای عددی در مهندسی

زیست شناسی تکمیلی

----

 مدل سازی پشتیبانی

سه شنبه

92/10/17

 اقتصاد دریایی

تجارت بین الملل 

روشهای آزمایشگاهی

فناوری زیستی دریا

 

----- 

--------

بنجشنبه

92/10/19

تحقیق در عملیات

--------

انتقال رسوب ساحلی

----------

--------

---

شنبه

 92/10/21

سیاستهای بین المللی 

اقتصاد منابع 

هیدرولیک دینامیک پیشرفته

اقیانوس شناسی زیستی

----------

-----------

دوشنبه

92/10/23

قوانین حمل کالا در دریا 

اقتصاد  سنجی کاربردی

----------- 

نشانگرهای زیستی جانوران

فیزیک دریا پیشرفته ۱۴ عصر

-----------

سه شنبه

۹۲/۱۰۲۴

-------

-------

-------

-------------

مدل سازی عددی

۱۰ صبح 

-------

چهارشنبه

 ۹۲/۱۰/۲۵

 مدیرت منابع  انسانی  

----------

--------

-------------

دینامیک سیالات جوی ۱۲ ظهر 

--------

   کلیه امتحانات راس ساعت 10 صبح  در ساختمان پردیس خودگردان برگزار می گردند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/09/06ساعت   توسط حسن صالحی کارشناس آموزش پرديس خودگردان  | 

بسمه تعالی

اطلاعیه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

در خصوص مرحله مصاحبه علمی تکمیل ظرفیت آزمون دوره های دکتری تخصصی 1392

 

ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای کلیه داوطلبان راه یافته به مرحله مصاحبه علمی تکمیل ظرفیت دوره های دکتری تخصصی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، بدينوسيله از افرادی که براساس نتایج آزمون دکتری توسط سازمان سنجش به این دانشگاه معرفی شده اند دعوت مي گردد براي تشكيل پرونده و شركت در مصاحبه علمي با همراه داشتن مدارك و مستندات لازم در روز مصاحبه (26/8/92)، طبق جدول زمان بندی اعلام شده در این اطلاعیه در مصاحبه علمي و تخصصي، شرکت نمایند. ضروری است که کلیه داوطلبان نسبت به تکمیل فرم های 1 و2 اقدام نمایند و در روز مصاحبه همراه با مستندات پیوست شده تحویل دهند.

الف : زمان و مكان مصاحبه علمي و تخصصي:

رشته و گرايش

محل مصاحبه*

تاريخ مصاحبه

شروع مصاحبه

تعداد

مجموعه شيلات- تكثير و پرورش آبزيان

دانشکده علوم دریایی-طبقه اول

26/8/1392

8 صبح

17 نفر

زيست شناسي دريا- جانوران دريا

دانشکده علوم دریایی-طبقه اول

26/8/1392

8 صبح

 

20 نفر

زيست شناسي دريا- بوم شناسي

دانشکده علوم دریایی-طبقه اول

26/8/1392

فيزيك دريا

دانشکده علوم دریایی-طبقه اول

26/8/1392

14

13 نفر

 

 

 

 

 

 

* نشانی: خوزستان- خرمشهر- بلوار علی ابن ابیطالب- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

تلفن: 4234941-0632

ب: مدارک لازم براي مصاحبه : (ارائه اصل و کپی تمامی مدارک الزامی می باشد)

1) اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي

2) اصل مدرک كارشناسي و کارشناسی ارشد

تبصره 1:آن دسته از معرفی شدگانی که قادر به ارائه اصل مدرک كارشناسي نمی باشند، لازم است اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند.

تبصره 2 : داوطلبانی که دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته می باشند باید علاوه بر اصل مدرک کارشناسی، اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه کنند.

3) ريز نمرات يا گواهي معدل دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد

4) کارنامه قبولی

5) اصل رسید مبلغ واریزی

اصلفيشواريزيبهمبلغ 250000 ريال (معادل بیست و پنج هزار تومان)  بهشمارهحساب2177282210000بهنامرابطتمركزوجوهبرگزاريدورههايخاصدانشگاهنزدبانكمليخرمشهرشعبهمركزي

تبصره: داوطلبانی که برای چند کد رشته-محل به دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر معرفی شده اند می بایست بدون توجه به تعداد کدرشته ها منحصراً مبلغ 000/250 ریال (معادل بیست و پنج هزار تومان) واریز نمایند.

6) ارائه مستندات آموزشی و پژوهشی

ضروری است کلیه داوطلبان،فرم شماره 1 را به دقت تکمیل نمایند و در روز مصاحبه کلیه مستندات مربوط به هر قسمت را ارائه نمایند.

6-1-سوابق تحصیلی و آموزشی:

1) تکمیل جدول مربوطه در فرم شماره 1

2)ارائه تاییدیه از دانشگاه محل تدریس با ذکر نام موسسه/ دانشگاه- عناوین دروس تدریس شده- سنوات تدریس (برحسب نیمسال)- مقطع تدریس- نحوه همکاری (حق التدریس- استخدامی).

3) گواهی رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد

6-2-سوابق پژوهشی که شامل موارد زیر می شود:

  • ترجمه یا تالیف : 1) ارائه کتاب چاپ شده در روز مصاحبه

توجه:در فرم شماره 1 قید شود: عنوان- سال انتشار- نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده بر روی جلد-تعداد صفحات.

  • طرح ملی یا پژوهشی: 1) ارائه گواهی پایان طرح- ارائه کپی ازصفحه عنوان طرح و صفحاتی که نام داوطلب به عنوان مجری یا همکار قید شده باشد.

توجه:در فرم شماره 1 قید شود: نام طرح- کارفرما- سال اجرای طرح- سمت در طرح-نام همکاران- شماره گواهی طرح

  • مقالات چاپ شده یا پذیرفته شده در مجلات داخلی و خارجی: 1) ارائه کپی صفحات مقاله چاپ شده یا پذیرش شده- صفحه اول مجله که در آن درجه علمی مقاله مشخص باشد- گواهی پذیرش مقاله (برای مقالات پذیرفته شده).

توجه 1: حتماً باید منبع استخراج مقاله مشخص باشد. برای مثال اگر مقاله از پایان نامه استخراج شده باشد ارائه کپی صورتجلسه پایان نامه که در آن نام و امضای اساتید راهنما و مشاور قید شده استپیوست مقاله گردد در غیر اینصورت امتیازی به آن مقاله تعلق نمی گیرد. چنین موردی برای مقالات مستخرج از طرح نیز رعایت شود.

توجه2: در فرم شماره 1 قید شود: عنوان مقاله- نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده در مقاله(نام نویسنده مسوول با * مشخص شود) - نام مجله- سال انتشار- شماره صفحات ابتدا و انتهای مقاله- درجه علمی (ISI،ISC، علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی).

  • مقالات ارائه شده در کنفرانس ها، سمینارها و یا همایش های داخلی و خارجی: 1 ارائه اصل و کپی صفحات مقاله- گواهی شرکت در همایش.)

توجه:در فرم شماره 1 قید شود: عنوان مقاله- نام نویسندگاه به ترتیب ذکر شده در مقاله (نام نویسنده مسوول با * مشخص شود)- نام همایش یا کنفرانس- محل برگزاری- سال برگزاری- چاپ به صورت مقاله چکیده یا کامل- گواهی شرکت در همایش(قید شود: دارد یا ندارد)

  • اختراعات ثبت شده:ارائه کپی گواهی ثبت اختراع و اکتشاف.

توجه: در فرم شماره 1 قید شود: نام کامل اختراع- محل ثبت- تاریخ ثبت- نام همکاران – سازمان تایید کننده

  • برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر:

توجه: در فرم شماره 1 قید شود:   نام مسابقه/ المپیاد/ جشنواره- رتبه-سال برگزیده شدن. 2) ارائه مدرک معتبر.

مدرک زبان: ارائه مدرک معتبر زبان انگليسي مورد تاييد دانشگاه

توجه: در فرم شماره 1 قید شود: نام آزمون- نمره اخذ شده- سال امتحان.

7) مدارک لازم جهت استفاده از سهمیه مربیان

آن دسته از داوطلبان که در زمان ثبت نام در آزمون دکتری نیمه متمرکز  سال 1392 به عنوان عضو هیات علمی آموزشی (مربی) رسمی (قطعی یا آزمایشی) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری / بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا سایر دانشگاه های دارای هیات ممیزه مورد تایید وزارت باشند، در صورت احراز شرایط و ارائه مدارک ذیل در روز مصاحبه علمی مربوط به کد رشته مورد تقاضا، مجاز به استفاده از سهمیه " مربی" می باشند.

الف: آخرین حکم استخدامی" رسمی-قطعی" یا "رسمی-آزمایشی"

توجه: داوطلبان متقاضی سهمیه مربیان می بایست کپی آخرین حکم استخدامی رسمی (آزمایشی یا قطعی) را در دانشگاه محل استخدام برابر با اصل نمایند.

ب: فرم تایید شده مخصوص استفاده از سهمیه " مربی" در آزمون نیمه متمرکز سال 1392 (فرم شماره 2).

ج: تاییدیه صلاحیت عمومی داوطلب صادره از هیات مرکزی گزینش استاد  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/08/19ساعت   توسط حسن صالحی کارشناس آموزش پرديس خودگردان  | 

مراحل انجام پروپوزال

 ۱-دانلود فرم پروپوزال از سایت دانشگاه

 ۲-مراجعه به مدیر گروه جهت تعیین موضوع پروپوزال

  ۳-تایپ پروپوزال در فرم مربوطه و ثبت پروپوزال در سایت ایران داک و گرفتن پرینت تاییدیه ایران داک و سرچ کلمات  و در نهایت امضای اساتید و اعضای گروه و مهر گروه

 ۴-تحویل به دفتر گروه مربوطه جهت تصویب در گروه

 ۵-پس از تصویب گروه مربوطه ارجاع به پردیس خودگردان جهت تصویب

 ۶-پس از تصویب در پردیس خودگردان به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارجاع داده می شود

+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/08/19ساعت   توسط حسن صالحی کارشناس آموزش پرديس خودگردان  | 

قابل توجه کلیه دانشجویان بورسیه واحد پردیس خودگردان در تمامی رشته ها

  به اطلاع کلیه دانشجویان بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی واحد پردیس خودگردان در تمامی رشته ها می رساند که در اسرع وقت نسبت به دانلود فرم اخذ تعهد نامه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند اقدام و پس از مراجعه به یکی از دفترخانه های رسمی و دادن تعهد تعهد نامه را حداکثر تا تاریخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۲ به دفتر پردیس خودگردان تحویل نمایند در صورت عدم انجام  تعهد پروپوزال مربوطه در شورای پردیس ترتیب اثر داده نخواهد شد .

برای دانلود فرم تعهدنامه مسیر زیر را دنبال کنید

ورود به سایت دانشگاه علوم وفنون --- پایین صفحه سمت راست بخش اطلاعیه ها ----  قسمت مطالب بیشتر --- مورد شماره ۱۶

+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/08/06ساعت   توسط حسن صالحی کارشناس آموزش پرديس خودگردان  | 
برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۳-۹۲ مقطع کارشناسی ارشد  و دکتری پردیس خودگردان خرمشهر

ارشد اقتصاد انرژی ورودی ۹۱ - کلاس ۵۰۲

پنج شنبه ها :  درس اقتصاد انرژی - دکتر قیم - ساعت ۹ الی ۱۲

                    درس  تجارت بین الملل - دکتر قاسمی -ساعت ۱۴ الی ۱۷

جمعه ها :       درس اقتصاد منابع - دکتر سعیدی - ساعت ۹ الی ۱۲

                    درس اقتصاد سنجی کاربردی - دکتر کوه بر- ساعت ۱۴ الی ۱۷

****************************************************************

 ارشد حمل و نقل دریایی ورودی ۹۱ - کلاس ۵۰۶

چهارشنبه ها:  تحقیق در عملیات پیشرفته - دکتر کعبی - ساعت  ۱۶ الی ۱۸

                    درس اقتصاد دریایی- دکتر سعیدی - ساعت ۱۸ الی ۲۰

پنج شنبه ها :  درس سیاستهای بین الملل دریایی  - مهندس یوسفی - ساعت ۸ الی ۱۰

                    درس  قوانین حمل کالا در دریا - دکتر نوشادی -ساعت ۱۰ الی ۱۲

                    درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته - مهندس نیسی - ۱۴الی ۱۶

****************************************************************

ارشد مهندسی سواحل دریا ورودی ۹۱ - کلاس ۵۰۷

چهارشنبه ها:  درس روشهای آزمایشگاهی و میدانی در مهندسی سواحل - دکتر کرم زاده- ساعت ۸ الی ۱۱

              درس روشهای عددی در مهندسی سواحل - دکتر بهداروندی / دکتر صدری نسب - ساعت ۱۱ الی ۱۳

              درس انتقال رسوب ساحلی - دکتر بهرامی - ساعت ۱۴ الی ۱۷

پنج شنبه ها :  درس هیدرولیک دینامیک پیشرفته دریا  - دکتر نجارپور - ساعت ۸ الی ۱۰

 *************************************************************

دکتری فیزیک دریا ورودی ۹۲- کلاس ۵۰۱

چهارشنبه ها :  درس فیزیک دریا پیشرفته  - دکتر نجارپور - ساعت ۱۴الی ۱۶

                    درس مدلسازی عددی  - دکتر نجارپور -ساعت ۱۶الی ۱۸

پنج شنبه ها :   درس دینامیک سیالات جوی - دکتر زمانیان - ساعت ۸الی ۱۰

****************************************************************

دکتری جانوران دریا ورودی ۹۲- کلاس ۵۰۸

چهارشنبه ها :  درس زیست شناسی تکمیلی جانوران دریا - دکتر سخایی / دکتری نبوی - ساعت ۸ الی ۱۲

                     درس فناوری زیستی دریا - دکتر ارچنگی / دکتر ذوالقرنین - ساعت ۱۴ الی ۱۶

پنج شنبه ها :   درس اقیانوس شناسی زیستی ماهواره ای - دکتر سالاری / دکتر سواری - ساعت ۸الی ۱۰

                    درس نشانگرهای زیستی جانوران دریا- دکتر صفاهیه / دکتر دوست شناس - ساعت ۱۰الی ۱۲

 

                                                                               آموزش پردیس خودگردان

 

                    

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1392/07/18ساعت   توسط حسن صالحی کارشناس آموزش پرديس خودگردان  | 
به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند كه زمان  انتخاب واحد نيمسال اول ۱۳۹۳-۱۳۹۲ به شرح ذيل مي باشد:

سه شنبه مورخه ۰۹/۰۷/۹۲ ساعت ۱۰ صبح لغايت ۲۳ شب

چهارشنبه مورخه ۱۰/۰۷/۹۲ ساعت ۱۰ صبح لغايت ۲۳ شب

+ نوشته شده در  سه شنبه 1392/07/09ساعت   توسط حسن صالحی کارشناس آموزش پرديس خودگردان  | 

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد

پرديس ورودي 92-91

كليه دانشجويان پذيرفته شده در مقطع كارشناسي ارشد پرديس خودگردان دانشگاه كه در نيمسال دوم تحصيلي 92-91 پذيرفته شده اند بايد مدارك ذيل را جهت بررسي صلاحيت عمومي حداكثر تا پايان وقت اداري 22 مهر 1392 به كارشناس آموزشي پرديس خودگردان (آقاي صالحي) تحويل نمايند. لازم به ذكر است كه اين تاريخ قابل تمديد نيست و عواقب عدم تحويل مدارك به عهده دانشجو خواهد بود.

 

مدارك مورد نياز:

1-   تكميل فرم مشخصات (پيوست شده)

2-   كپي شناسنامه (تمام صفحات)

3-   كپي كارت ملي  ( پشت و رو)

4-   2 قطعه عكس

5-   فيش واريزي به مبلغ  000/212 ريال (معادل بيست و يك هزار و دويست تومان) به حساب  03/748 بانك ملي

 
 
+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/07/07ساعت   توسط حسن صالحی کارشناس آموزش پرديس خودگردان  |